Carlos A. Scolari
Profesor de la Universitat Pompeu Fabra - Barcelona.
 cscolari